ממשק לבניית erd - משתמש בסטדיו של בניית html , הכל נעשה ע"י drag-and-drop,
ישמש בקרוב למעכרת crm דינאמית.