אפליקציה לימיפוי וצילום עצים , בעזרת האפליקציה אפשר למפות עצים בשטח מסויים,
כל עץ יקבל מספר עם קורדינטות של gps , אפשרי לצלם מספר תמונות לכל עץ
אפשרי לעבוד ב off-line ולאחר מכן לשלוח את הנתונים לשרת.